WA Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid)

Dit is de wettelijk verplichte minimale dekking die je dient te hebben wanneer je een auto hebt. Deze verzekering dekt schade die je toebrengt aan anderen met je auto of aangekoppelde caravan of aanhanger.
Schade aan je eigen auto is op geen enkele manier gedekt.
Deze dekking is het goedkoopst omdat het hier alleen de wettelijk verplichte WA verzekering betreft.