Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de teksten op deze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Van Heck Advies V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Van Heck Advies V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Op deze website kunt u zelf berekening maken en aanvragen doen. Hierbij is geen advies van toepassing, derhalve is er sprake van execution only. Uwverzekeringenonline.nl / Van Heck Advies V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door keuzes bij de berekening/aanvraag die zijn gemaakt door verzekeringnemer.

Privacy Statement

Wij verwerken uw persoonsgegevens als tussenpersoon voor het maken of aanvragen van offertes en uitvoeren van overeenkomsten met onze aanbieders van verzekeringen en financiële produkten. In dat geval moeten wij noodzakelijkerwijs uw persoonsgegevens aan de door ons geselecteerde maatschappij(en) doorgeven. Anders dan in het hiervoor beschreven geval vindt geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats.