Inzittendenverzekering

De autoverzekering dekt alleen schade aan je auto en in de regel niet de schade aan de passagiers en jezelf. Een inzittendenverzekering biedt jou en je passagiers de zekerheid van extra bescherming tegen de gevolgen van een ongeval.

Je kunt hier kiezen voor de ongevallen inzittendenverzekering (deze biedt dekking tegen overlijden en blijvende invaliditeit, een vast bedrag) of de schadeverzekering inzittenden (deze biedt dekking tegen de werkelijke schade, ook bijvoorbeeld door derving van inkomsten en smartengeld).