03-09-2019

Verzekeringsmaatschappijen concurreren scherp met elkaar, ook op het gebied van autoverzekeringen. In de reclames zet men vaak de premie centraal, waarmee men hoopt de consument zo te verleiden dat hij alleen naar de (laagste) premie kijkt. 

Advies blijft wenselijk
De werkelijkheid is dat je de premie van elke verzekering zo laag kunt brengen als je wilt. Het enige wat je als verzekeraar daarvoor hoeft te doen zijn de verzekeringsvoorwaarden te beperken: hoeft de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden weinig uit te keren dan kan hij ook genoegen nemen met een lage premie!

Voor u als consument is het maar de vraag of die “goedkope” verzekering de zekerheid biedt die u wenst. Het is uiteraard vervelend wanneer u pas nadat een schade heeft plaatsgevonden tot de ontdekking komt dat de door u afgesloten verzekering u met (een deel van) de schade laat zitten

Wat zijn belangrijke verschillen?

Op vele punten verschillen de voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen die autoverzekeringen aanbieden. Wij zetten een aantal van deze verschillen hieronder op een rij:

  • Beperking in bestuurders. Soms geldt de autoverzekering voor een beperkt aantal bestuurders, bijvoorbeeld alleen voor u en uw partner.
  • De hoogte van het eigen risico.
  • De maximale vergoeding voor beschadigde accessoires.
  • De eisen die aan de beveiliging van de auto worden gesteld en de sancties indien deze beveiliging niet aanwezig is.
  • De waarde die u vergoed krijgt indien de auto totalloss is. Bij de ene verzekeraar krijgt u bij een schade de nieuwwaarde binnen 12 maanden nadat de (nieuwe) auto aan u is geleverd. Bij andere verzekeraars kan deze termijn langer zijn.
  • Wanneer vindt een korting plaats op uw bonus/malus bij schades waar u niets aan kunt doen. Denk aan ongevallen met beschermde verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, of bij schade aan uw auto die door dieren is veroorzaakt.

Jongeren betalen bij autoverzekeringen de hoofdprijs
De premies van autoverzekeringen voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar zijn de afgelopen tijd fors gestegen; sinds januari 2018 gemiddeld met 12,7%. Voor “slechts” een WA- autoverzekering betaalden deze jongeren in januari 2018 gemiddeld 1.880 euro waarbij dit bedrag in juli al was gestegen tot 2.155 euro. Deze hoge tarieven zijn enerzijds het gevolg van het gegeven dat jonge bestuurders in de praktijk verhoudingsgewijs vaker betrokken zijn bij een verkeersongeval dan ouderen en het feit dat zij nog geen kortingen hebben opgebouwd wegens schadevrije jaren.

Auto met buitenlands kenteken
Nederland is altijd sterk gericht op contacten met het buitenland. Ook binnen onze relatiekring zien wij bijvoorbeeld relaties die werken voor een buitenlandse onderneming. Wanneer een relatie een auto heeft met een buitenlands kenteken, dan is het belangrijk te weten dat er wanneer iemand in Nederland in het bevolkingsregister staat (of had moeten staan) over zijn of haar auto wegenbelasting moet worden betaald. Dus ook wanneer de auto een buitenlands kenteken heeft! Wordt deze belasting niet betaald dan mag sinds 2014 een naheffing wordt opgelegd die met een boete van 100% kan worden verhoogd.

De ene auto is voor de dief aantrekkelijker dan de andere auto
In de eerste zes maanden van 2019 zijn maar liefst 3.606 personenauto’s gestolen. De meest gestolen auto is de Volkswagen Golf (331). Autodieven hebben zo hun voorkeur. Voor de BWW 5-serie wordt 1 op de 430 auto’s gestolen. De Hyundai is bij het dievengilde minder gewild: slechts 1 op de 9.056 wordt gestolen.

Uiteraard heeft het risico van diefstal gevolgen voor de hoogte van de autoverzekering indien deze ook schade door diefstal vergoedt.