WA Scooterverzekering (wettelijke aansprakelijkheid)

Dit is de wettelijk verplichte minimale dekking die je dient te hebben wanneer je een scooter hebt. Deze verzekering dekt schade die je toebrengt aan anderen met je scooter.
Schade aan je eigen scooter is op geen enkele manier gedekt.

Deze dekking is het goedkoopst omdat het hier alleen de wettelijk verplichte WA verzekering betreft.